JobMaker A/S

Sociale Medier med en HR og kommunikations vinkling
JobMaker udvikler mennesker og arbejdspladser gennem dialogbaseret rådgivning. Vi leverer rådgivning i øjenhøjde med udgangspunkt i den erfaring, som vores kunder bidrager med og bygger videre på denne. Vores kunder indgår i en læringsproces, der giver dem et kompetenceløft inden for de områder, rådgivningen har berørt.

Først kundens interesse med fokus på værdiløft
Vi lægger vægt på at være toneangivende på området, samt at vores rådgivning er fagligt funderet i et dybtgående kendskab og erfaring.

Videndeling
Hos JobMaker tror vi på værdien i videndeling og opretholder et kreativt miljø, hvor gode idéer aldrig strander. JobMaker er præget af en uformel tone, hvor nytænkning og kreativitet værdsættes, da det er nye idéer, der optimerer og videreudvikler vores produkter og tilbud.